Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 76162816 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1989
Citat: FISCHINGER, Matej. Računalniško podprta proizvodnja (CAM) armiranobetonskih stenastih konstrukcij na potresnih območjih. V: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 11. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19.- 20. oktobra 1989. [Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1989], str. 252. [COBISS.SI-ID 76162816]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 76162816 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57