Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7619076 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Samo KRIŽAJ // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1995
Citat: ĐONLAGIĆ, Dali, ČUČEJ, Žarko, PLANINŠIČ, Peter, CAF, Matej, GERGIČ, Bojan, URŠEJ, Samo, MOČNIK, Vojteh, KOŠOROK, Tjaša, ROZMAN, Igor, KRIŽAJ, Samo, ŽAREN, Tatjana. Sistem za odbiranje in krmiljenje števcev : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela razvojnega raziskovanja : razvojni raziskovalni projekt R2-5740-0796-94. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995. 1 zv. (loč. pag.).
Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 7619076 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56