Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7631387 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: DOLINŠEK, Slavko, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, KOPAČ, Janez. Education for manufacturing - from discipline to the competency based approach : case of Slovenia. V: IMS Forum 2004. [s.l.]: [IMS], 2004, [25] str. [COBISS.SI-ID 7631387]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 7631387 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56