Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7658841 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1974
Citat: ŠUKLJE, Lujo, KOZAK, Jernej, KOVAČIČ, Iztok. Konsolidacija deloma zasičenih tal. Ljubljana: FAGG, Laboratorij za mehaniko tal, 1974. 34 str.
Povzetek: Numerical method for solving one-dimensional consolidation of partly saturated viscous soils is developed. Rheological relationships $R(e, \grave{e}, \sigma', \grave{\sigma}')=0$ is considered. [COBISS.SI-ID 7658841]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 7658841 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56