Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 77159 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: BRANK, Boštjan, STELE, A..., DAMJANIĆ, Frano. Nelinearni 4-vozliščni lupinasti element z upoštevanjem integracije po debelini in velikih zasukov = A nonlinear 4-node shell element with explicit integration and elementary rotations. V: OBLAK, Maks (ur.). Kuhljevi dnevi'93, Šmarješke toplice, 23. - 20. september 1993. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1993, str. 91-98.
Povzetek: The nonlinear four node shell element, based on degenerated continuum concept is used in finite rotation shell analysis. Shell director rotation is described by elementary rotations dependant on two angles. Explicit integration trought the thickness is performed, leading to the strain tensor which includes coupling of curvature with displacements. Shell kinematics is consistently linearized. Typical benchmark tests are provide to illustrate the approach

Nelinearen 4-vozliščni lupinasti element, ki temelji na degenerirani kontinuirni osnovi je uporabljen pri lupinski analizi končnih zasukov. Zasuk normale na lupino je opisan z elementarnimi zasuki izraženimi z dvema kotoma. Uporabljena je integracija po debelini lupine s pomočjo kateree izpeljemo tenzor deformacij, ki zajema ukrivljenost in pomike. Gibanje lupine je dosledno linearizirano. Članek vsebuje dva značilna primera, ki ilustrirata naš pristop analizi [COBISS.SI-ID 77159]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 77159 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56