Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 77369600 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1993
Citat: MAROLT, Vid. Predprocesor za program okvir v okolju windows. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16.-17. september 1993. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1993, str. 237-244. [COBISS.SI-ID 77369600]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 77369600 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56