Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 77384192 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VIHTELIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1993
Citat: VIHTELIČ, Andrej. Tridimenzionalni nelinearni model ortotropne snovi. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16.-17. september 1993. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1993, str. 299-306, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 77384192 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56