Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 780390 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2000
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Evalvacija programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost : poročilo za leto 2000. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2001. 45 dtr., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 780390]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 780390 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56