Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78109440 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1994
Citat: DOLINŠEK, Blaž, DUHOVNIK, Janez. Robotizacija v gradbeništvu. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, str. 1-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 78109440]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 78109440 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56