Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78111232 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1994
Citat: KOVAČIČ, Iztok, VIHTELIČ, Andrej. Uporaba objektno usmerjenega orodja OOFem pri časovno odvisnih, nelinearnih in dinamičnih nalogah po metodi končnih elementov. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, str. 29-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 78111232]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 78111232 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56