Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78128896 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1994
Citat: MAROLT, Vid. Program za analizo in dimenzioniranje armiranobetonskih okvirov v okolju Windows. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, str. 166-173, ilustr. [COBISS.SI-ID 78128896]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 78128896 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56