Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78131200 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1994
Citat: PERUŠ, Iztok, FAJFAR, Peter. Na znanje oprt sistem za oceno potresne varnosti armiranobetonskih stavb. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, str. 213-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 78131200]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 78131200 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56