Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78145536 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomaž VIDIC // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1994
Citat: VIDIC, Tomaž. CAL/CGI - program za učenje analize konstrukcij. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, str. 221-228, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 78145536 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56