Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78176512 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Geometrijsko modeliranje konstrukcije v programu MONCAD-WIN. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na 8. gradbenem sejmu v Gornji Radgoni, aprila 1995. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1995, str. 76-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 78176512]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 78176512 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56