Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78610 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 2.04 Drugi učbeniki z recenzijo (srednje- in nižješolski ...)
Leto: 1987
Citat: TURK, Žiga. Programski jezik C. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo, 1987. 207 str. [COBISS.SI-ID 78610]


Tipologija: 2.04 Drugi učbeniki z recenzijo (srednje- in nižješolski ...)
COBISS ID 78610 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56