Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 78797056 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: ŠELIH, Jana. Eksperimentalna preiskava sušenja nasičenega nosilnega lahkega betona. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), KRŽIČ, F... (ur.). Zbornik 17. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10. - 11. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1995, str. 247-254, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 78797056 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56