Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7884544 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja Uporaba računalnika v gradbeništvu, Ljubljana, april 1989. Ljubljana: FAGG, VTOZD gradbeništvo in geodezija, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1989. II, 147 str., ilustr. ISBN 86-80223-07-7. [COBISS.SI-ID 7884544]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 7884544 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57