Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7887104 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez, KOVAČIČ, Iztok. Izobraževanje uporabnikov računalnika v gradbeništvu. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja Uporaba računalnika v gradbeništvu, Ljubljana, april 1989. Ljubljana: FAGG, VTOZD gradbeništvo in geodezija, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1989, str. 1-6. [COBISS.SI-ID 7887104]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 7887104 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56