Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7889664 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // NERAZPOREJENO
Leto: 1989
Citat: LJUBIČ, Vlado, REFLAK, Janez. Klub uporabnikov programske opreme pri inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo na FAGG, VTOZD GG. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja Uporaba računalnika v gradbeništvu, Ljubljana, april 1989. Ljubljana: FAGG, VTOZD gradbeništvo in geodezija, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1989, (1989) , str. 19-24. [COBISS.SI-ID 7889664]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 7889664 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56