Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 789601 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: ŠPORAR, Tadeja. Račun armiranobetonskih konstrukcij po evropskih standardih - zbirka rešenih nalog : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Šporar], 1997. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 789601]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 789601 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56