Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 790113 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: DUGAR, Walter. Račun armiranobetonskih konstrukcij po evropskih standardih - zbirka rešenih nalog : diplomska naloga. Ljubljana: [W. Dugar], 1997. 95 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 790113]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 790113 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56