Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 790369 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: STEPANČIČ, Borut. Mejno stanje nosilnosti in uporabnosti armiranobetonskega okvirja : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Stepančič], 1997. 88 str., načrti, ilustr. [COBISS.SI-ID 790369]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 790369 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56