Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 794465 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1999
Citat: BEKRIĆ, Vedran. Dimenzioniranje prednapetega strešnega nosilca : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Bekrič], 1999. 56 str., [2] pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 794465]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 794465 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56