Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 799329 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Vid MAROLT // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: KETE, Jernej. Delni statični račun armirano betonske hale po evropskih in JUS standardih : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Kete], 1997. 59 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 799329]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 799329 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56