Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 79945216 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: DUHOVNIK, Janez. Uporaba računalnika pri tehničnih nalogah v gradbeništvu v Sloveniji. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 79945216]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 79945216 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56