Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 79947264 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: KOVAČIČ, Iztok. RSO - Knjižnica C++ razredov za shranjevanje objektov. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 32-38. [COBISS.SI-ID 79947264]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 79947264 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56