Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 79949568 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Objektni pristop pri reševanju nalog po metodi končnih elementov. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 39-45. [COBISS.SI-ID 79949568]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 79949568 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56