Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 79973376 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: REFLAK, Janez. Vpliv montažnih parapetov na statično in dinamično obnašanje armiranobetonskih okvirov pri horizontalni obtežbi. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 213-221, ilustr. [COBISS.SI-ID 79973376]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 79973376 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56