Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 80016640 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VIHTELIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: VIHTELIČ, Andrej. Generacija mreže končnih elementov s predprocesorjem INGRID. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 257-265, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 80016640 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56