Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 80026624 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1996
Citat: LAPAJNE, Janez, ZABUKOVEC, Blaž, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Državna karta projektnega pospeška tal = National design ground acceleration map. Potresi (Ljubl.), 1996 [tisk. 1997], str. 63-73, zvd. [COBISS.SI-ID 80026624]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 80026624 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56