Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 80073472 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1993
Citat: REFLAK, Janez. Uvajanje zagotavljanja kakovosti v gradbeništvu. V: REFLAK, Janez (ur.). Zagotavljanje kakovosti v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na 7. mednarodnem bienalnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1993. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1993, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 80073472]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 80073472 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57