Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 808801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1996
Citat: GOVEKAR, Damijan. Primerjava mejne nosilnosti torzijsko obremenjenih armiranobetonskih elementov po PBAB in Eurocode-2 : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Govekar], 1996. 113 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 808801]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 808801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56