Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 810593 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1999
Citat: FISCHINGER, Matej, FAJFAR, Peter, ŽARNIĆ, Roko. Posledice potresa 17.8.1999 v Turčiji = The consequences of the August 17, 1999 Turkey earthquake. Gradb. vestn., 1999, let. 48, št. 11/12, str. 254-265, ilustr.
Povzetek: Potres je zahteval najmanj 15000 življenj in 15 milijard ameriških dolarjev škode. Konstrukcijski sistem v večini porušenih stavb je bil neduktilni okvir, zapolnjen z opečnimi votlaki. V članku obravnavamo značilno obnašanje, poškodbe in rušni mehanizem takšnega sistema. Drugi pomembni vzroki rušenj so bili urbanizacija področij nad aktivnim prelomom, utekočinjenje tal in pogreznitev obale vzdolž Izmitskega zaliva. Tako obsežno škodo ne bi pričakovali v deželi, v kateri že desetletja veljajo sodobni predpisi za gradnjo potresno odpornih konstrukcij. Žal pa je imela zakonodaja očitno kaj malo vpliva na gradbeno prakso

Earthquake claimed at least 15000 lives and 15 milliards USD damage. Most collapses occured in non-ductile reinforced concrete frames with hollow clay tile infills. Typical behaviour, damage and collapse mechanism of this structural system is analysed in the paper. Other major causes of destruction include the urbanisation above the active fault line, liquefaction and subsidence of the waterfront along the gulf of Izmit. It was surprising to seesuch extensive damage in a country, which has got a modern seismic code since several decades ago. However, codification of earthquake resistant design apparently had little influence on construction practices [COBISS.SI-ID 810593]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 810593 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56