Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 810849 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.18 Sestavek v enciklopediji
Leto: 1987
Citat: FAJFAR, Peter. Šuklje, Lujo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 1999, zv. 13: Š-T, str. 165, ilustr. [COBISS.SI-ID 810849]


Tipologija: 1.18 Sestavek v enciklopediji
COBISS ID 810849 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56