Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 814687 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: TURK, Radomir, KUGLER, Goran, TERČELJ, Milan, PERUŠ, Iztok, KOVAČIČ, Miha. Genetic programming and CAE neural networks approach for prediction of the bending capability of ZnTiCu sheets. Metalurgija (Sisak), srpanj/rujan 2008, vol. 47, br. 3, str. 272. [COBISS.SI-ID 814687]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 814687 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56