Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 821089 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter. Stare stolpnice so tempirane bombe : potresna odpornost objekta pri nas še ni tržna kategorija : [intervju s P. Fajfarjem]. Manager (Ljublj.), september 1999, št. 9, str. 23-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 821089]
Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 821089 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56