Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 821601 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Peter FAJFAR // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, PERUŠ, Iztok. Krško modernization project, Independent evaluation, SSR-NEK-11.3.1, SG Snubber Reduction Feasibility Report, Rev. 2, and SSR-NEK-11.3.3, SG Interface Results of RCL Analysis, Rev. 1. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 1999. 7, 9, 13 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 821601]
Tipologija: 2.15 Posnetek glasbenega dela
COBISS ID 821601 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56