Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 821857 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter. Krško modernization project, Independent evaluation, SSR-NEK-13.1, Technical and Licensing Criteria for Auxiliary Lines Snubber Reduction, Rev. 2. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 1999. 6 str. [COBISS.SI-ID 821857]
Tipologija: 2.15 Posnetek glasbenega dela
COBISS ID 821857 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56