Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 822369 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.15 Posnetek glasbenega dela
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter. Mnenje o poročilu "Review mission on the seismic studies performed in the framework of the Krško NPP modernization programme, IAEA-RU 840". Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999. 2 str. [COBISS.SI-ID 822369]
Tipologija: 2.15 Posnetek glasbenega dela
COBISS ID 822369 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56