Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 822743 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, TRUNK ŠIRCA, Nada. Quality assurance at Faculty of management Koper : predavanje na konferenci Evaluation and accreditation of higher education, Priština, 12.-14. maj 2003. Priština, maj 2003. [COBISS.SI-ID 822743]
Tipologija: 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
COBISS ID 822743 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56