Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 823647 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: TERČELJ, Milan, PERUŠ, Iztok, KUGLER, Goran, FAZARINC, Matevž, BOMBAČ, David, TURK, Radomir, VEČKO PIRTOVŠEK, Tatjana. Izboljšanje tople plastičnosti ledeburitnih orodnih jekel : projekt L2-7236. Del 2, Izboljšanje vroče preoblikovalnosti BRM2 orodnega jekla : poročilo za delo 1.9.2006-31.8.2007. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, OMM, Katedra za preoblikovanje materialov, avgust 2007. 59 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 823647]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 823647 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56