Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 824159 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2007
Citat: TERČELJ, Milan, FAZARINC, Matevž, KUGLER, Goran, BOMBAČ, David, PERUŠ, Iztok, TURK, Radomir, VEČKO PIRTOVŠEK, Tatjana. Izboljšanje tople plastičnosti ledeburitnih orodnih jekel : projekt L2-7236. Del 3, Izboljšanje vroče plastičnosti BRCMO2 orodnega jekla : poročilo za delo 1.9.2007-31.2.2008. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, OMM, Katedra za preoblikovanje materialov, februar 2008. 62 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 824159]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 824159 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56