Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 825441 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tomo CEROVŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Žiga TURK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter, KRAWINKLER, Helmut, FISCHINGER, Matej, TURK, Žiga, CEROVŠEK, Tomo, DOLŠEK, Matjaž. Metoda projektiranja kontroliranega potresnega odziva 3D konstrukcij : projekt SLO-US št. 3411-98-71-0003 : poročilo za leto 1998. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 825441]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 825441 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57