Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 825697 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, KILAR, Vojko, PERUŠ, Iztok, MARUŠIĆ, Damjan, DOLŠEK, Matjaž. Metoda projektiranja kontroliranega potresnega odziva 3D konstrukcij : raziskovalni projekt za MZT št. J2-0243-0792-98 : poročilo za leto 1999. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999. 8 str., pril. [COBISS.SI-ID 825697]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 825697 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56