Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 825953 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, BEG, Darko, PERUŠ, Iztok, REMEC, Črtomir, SKUBER, Peter, MARUŠIĆ, Damjan. Reliability of moment resistant connections of steel building frames in seismic areas (RECOS), INCO-Copernicus research project No. IC15-CT96-0201 : final report on the activity at the University of Ljubljana. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 1999. [6] str. [COBISS.SI-ID 825953]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 825953 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56