Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 84071 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1996
Citat: ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, NEMEC, Ivo, ŠELIH, Jana, ŽARNIĆ, Roko, MALOVRH, Matjaž. Climate measurement system in the Brežice castle : EU 1383 Prevent, preventive conservation. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 1996. 17, 30 str., ilustr.
Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 84071 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56