Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 84833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1995
Citat: FAJFAR, Peter. Ljubljanski nebotičnik : skrb za potresno varnost v tridesetih letih. Gradb. vestn., 1995, 44, št. 4/5/6, str. 119-122.
Povzetek: Natančno 36 let po ljubljanskem potresu je bilo izdano dovoljenje za Nebotičnik. Zanimivo je, da je bila v dovoljenju zahtevana potresna izolacija konstrukcije, kar dokazuje skrb za potresno varnost v tem zgodnje času. Čeprav je bila ideja o potresni izolaciji stavb znana že prej, nam ni znano, da bi bila kjerkoli na svetu pred tem uporabljena v praksi. V prispevku je reproduciran del originalnega teksta gradbenega dovoljenja.

Exactly 36 years after the eartquake in Ljubljana, the construction of the first "high-rise" building (called "the skyscraper" by the inhabitants of Ljubljana) was approved. It is interesting that the base isolation of the construction was required which proves the concern for seismic safety in those early days. Althrough the idea of the base isolation of buildings was known before, the "skyscraper" represents, according to our knowledge, its first application in practice in the world. A part of the original document of the official approval is reproduced in the text. [COBISS.SI-ID 84833]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 84833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56