Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 84839 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: BRANK, Boštjan. Nelinearna elastodinamika laminiranih kompozitnih lupin = Non-linear elasto-dynamics of laminated composite shells. V: ŠTOK, Boris (ur.). Kuhljevi dnevi '97, Mokrice, 25.-26. september 1997. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1997, str. 129-136.
Povzetek: Članek prikazuje nekatere vidike nelinearne dinamične analize tankostenskih, laminiranih kompozitnih konstrukcij. Pri izpeljavi geometrijsko nelinearne matematične formulacije je za osnovo uporabljen večslojni model lupin, ki spada med t.i. teorije lupin prvega reda. Predstavljeno je, da je laminat poljuben anizotropen in hiperelastičen material, kateremu se v smeri slojev (t.j. v smeri debeline laminata) spreminjajo gostota, stopnja ortotropije in elastični materialni parametri. Medsebojna povezanost vektorskih polj, ki se nanašajo na referenčno ploskev oz. na vlakna v smeri debeline, je v celoti upoštevana. Pri časovni diskretizaciji enačb gibanja je uporabljen implicitni, enostopenjski algoritem, ki ohranja energijo ter gibalno in vrtilno količino telesa, pri prostorski diskretizaciji pa štiri-vozliščni, mešani, večslojni, dvo-dimenzijski končni element

The paper presents aspects of large deformation dynamic analysis of thin and flexible composite laminates. On the side of shell continuum dynamic formulation we adopt a first-order shear-deformation multilayered shell model. A laminate material is treated as a general anisotropic and hyperelastic material with through-thickness varied mass density, degree of orthotropy and elastic material parameters. Coupling of mind-surface and shell director fields is exactly taken into account. On the side of discretisation of governing equations in the time and space, an implicit, one-step, second-order accurate, energy and momentum conserving time-integration scheme is applied in conjunction with a four-noded, mixed multilayered, shell finite element [COBISS.SI-ID 84839]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 84839 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56