Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 850279 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2003
Citat: REBEC, Andrej, PLEŠEC, Primož, BRANK, Boštjan. Simulacija obnašanja konstrukcijskih elementov iz aluminijevih zlitin pri povišanih temperaturah = Simulation of the behaviour of the aluminium structures subjected to high temperatures. Gradb. vestn., 2003, letn. 52, št. 6, str. 126-136, graf. prikazi.
Povzetek: V članku obravnavamo nelinearno analizo aluminijastih konstrukcij pri visokih temperaturah. Prikazani so rezultati enoosnih preskusov dveh tipov aluminijevih zlitin pri različnih temperaturah. V grobem so opisani nelinearni materialni modeli, ki jih je priporočljivo uporabiti pri takšni analizi. Računski primer je narejen za aluminijasti nosilec, ki je del strešne kupole naftnih rezervoarjev v Srminu pri Kopru.

The paper deals with the non-linear analysis of aluminium structures subjected to high temperatures. The results of uniaxial tests at different temperature levels are presented for two types of aluminium alloys. The material models, which should be used in such an analysis, are briefly discussed. A numerical example is presented for an aluminium beam, which is a part of a storage oil tank roof in Srmin near Koper. [COBISS.SI-ID 850279]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 850279 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56