Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 85089 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Peter FAJFAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Janez, FAJFAR, Peter. Ocena potresne nevarnosti na lokaciji jedrske elektrarne Krško. Gradb. vestn., 1995, let. 44, št. 4/5/6, str. 115-118.
Povzetek: V letu 1994 je bila napravljena ponovna ocena potresne nevarnosti na lokaciji nuklearne elektrarne Krško. Študija je temeljila samo na obstječih podatkih. Zaradi pomanjkanja podatkov in ustreznega obravnavanja nezanesljivosti v podatkih smo uporabili večmodelni pristop. Vrednotenje tektonike, določitev potresnih izvorov in ocene nezanesljivosti so napravile tri neodvisne strokovne skupine. Rezultati študije so enotni spektri potresne nevarnosti, ki rabijo kot en del vhodnih podatkov za verjetnostno potresno analizo konstrukcij in opreme.

In 1994 a seismic hazard reassessment of the site of Krško nuclear power plant was performed. The study was based on the existing data only. To overcome the lack of data and to handle uncertainties is the data, multiple model approach was implied. Tectonic interpretations, seismic source determinations and estimates of the uncertainty were made by three independent eart-scientists' groups. The results of the study are uniform hazard spectra used as one part of the input for probabilistic seismic analysis of building structures and equipment. [COBISS.SI-ID 85089]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 85089 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56